Консервирани продукти

Портфолиото ни от консервирани продукти обхваща различни категории, както на малки така и на големи производители.

Предлагаме дистрибуция на консервирани продукти в над 1300 обекта в Южна и Централна България.